Biblioteki w wielu krajach uległy głębokiej przemianieTytuł jest cytatem z wystąpienia otwierającego III Kongres Bibliotek Publicznych, 11/12 paźdzernika 2012 r. w Warszawie:

 W ciągu ostatnich 15 lat biblioteki w wielu krajach uległy głębokim zmianom:
  •  z kolekcjonowania w kierunku łączenia,
  •  w kierunku centrów społeczności lokalnych
  •  w kierunku wspólnego tworzenia
  •  w dostawców usług cyfrowych
  •  w kierunku orientacji na zróżnicowanych odbiorców.
For the last 15 years libraries have been changed rapidly
  • From collection to connection
  • To community centres
  • To co-creation
  • Digital service providers
  • Differentiated user orientation
(patrz fot. obok).